Historie

Lindengracht 85 is gebouwd als school voor lager onderwijs van de Christelijk Gereformeerde Gemeente, met drie lokalen en een onderwijzerswoning op de eerste verdieping. In 1881 werd er een lokaal bijgebouwd en zo ontstond de huidige indeling. Het pand is een gemeentelijk monument. Het verhaal van het Jan Ligtharthof is onlosmakelijk verbonden met het verhaal van een Jordanees¬†jongetje dat uitgroeide tot een van de meest invloedrijke onderwijsvernieuwers van de 19e eeuw. Jan Ligthart, geboren in de Tuinstraat, hoek Prinsengracht. Als kind zat hij op de lagere school die later zijn naam zou dragen. In zijn Jeugdherinneringen’ heeft Ligthart een indringend beeld geschetst van zijn kinderjaren.

De huizen waren klein en in veel van de straatjes vervallen. Overal heerste armoede. Ook Jan Ligthart groeide op in ‘nette armoede’. Zijn geluk was dat hij goed kon leren en na de lagere school de gelegenheid kreeg om kwekeling te worden op de gemeentelijke Stadsarmenschool in de Jodenbreestraat. In de avonduren volgde hij de opleiding tot onderwijzer.

HELE GENERATIES LEERDEN LEZEN MET ZIJN OT-EN-SIEN-BOEKJES

‘Dicht bij Huis’
Jan Ligthart wordt vaak in een adem genoemd met de wat jongere Theo Thijssen. Samen hebben zij veel betekent voor het onderwijs aan arbeiderskinderen en beiden waren schrijver. Hele generaties leerden lezen met de Ot-en-Sienboekjes van Ligthart, waarvan de eerste in 1902 verscheen met de veelzeggende titel ‘Dicht bij Huis’.